Mời Thầu: Cung cấp vật tư và thi công xây lắp phát triển mạng lưới cấp nước

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo:  Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn – TNHH một thành viên / Công ty CP cấp nước Trung An – Địa chỉ: số 333 Phạm Văn Đồng, Phường 1, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh; –  Điện thoại: 08.35883481/35883474; Fax: 08.35883475. 2. Tên dự […]