Mời chào hàng: Mua sắm hóa chất, dụng cụ thí nghiệm phục vụ đánh giá và lưu trữ gen

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trung tâm Tài nguyên thực vật – Địa chỉ: An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội; –  Điện thoại: 04.33656543. 2. Tên dự án: Phát triển ngân hàng gen cây trồng Quốc gia giai đoạn 2011-2015 4. Chủ đầu tư: Trung tâm Tài nguyên […]