Mời Thầu: Thi công xây dựng Trụ sở làm việc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tinh Kon Tum – Địa chỉ: số 294 – đường Bà Triệu, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum; –  Điện thoại:  0603 863 354. 2. Tên dự án: Trụ sở làm việc Phòng giao dịch Ngân hàng […]