Mời chào hàng: Cung cấp và lắp đặt biển hiệu mặt ngoài công trình Phòng giao dịch Phú Chánh

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương – Địa chỉ: số 314 Đại lộ Bình Dương, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương. –  Điện thoại:  0650.3822685; Fax : 0650.3831220. 2. Tên dự án: 4. Chủ đầu tư: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt […]