Mời Thầu: Đầu tư trang thiết bị dạy học cho Phòng học dùng chung, Phòng Tin học, Phòng Ngoại ngữ

THÔNG BÁO MỜI THẦU Bên mời thầu: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Gói thầu: Đầu tư trang thiết bị dạy học cho Phòng học dùng chung, Phòng Tin học, Phòng Ngoại ngữ Dự án: Đầu tư trang thiết bị dạy học chuẩn bị đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông sau […]