Mời chào hàng: Cung cấp vật tư phụ tùng gia công 05 bộ băng tải trong lò B650x80/22kW khung cứng

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH Bên mời thầu: Chi nhánh Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam – Công ty than Hòn Gai – TKV Gói thầu: Cung cấp vật tư phụ tùng gia công 05 bộ băng tải trong lò B650x80/22kW khung cứng số 01-:- số 05 Dự án: […]