Mời Thầu: Trang bị hệ thống kết nối, trừ cước và quản lý các Gói dịch vụ, nội dung của CP

A. THÔNG TIN CHUNG:  1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trung tâm Dịch vụ đa phương tiện và Giá trị gia tăng MobiPone – Địa chỉ:  tầng 7, tòa nhà MobiFone, số 5, ngõ 82, đường Duy Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội; –  Điện thoại: 2. Tên dự án: Trang bị phần mềm, đào […]