Cung cấp dịch vụ đào tạo Chính phủ điện tử và quản lý dự án Công nghệ thông tin cho ngành Tài chính

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU ĐÀO TẠO TIN HỌC & QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Cục Tin học và Thống kê tài chính – Bộ Tài chính mời thầu Cung cấp dịch vụ đào tạo Chính phủ điện tử và quản lý dự án Công nghệ thông tin cho ngành Tài chính. […]