Mời Thầu: Nâng cấp, hoàn thiện “Hệ thống phần mềm thanh, quyết toán và quản lý khách hàng sử dụng các dịch vụ tránh thai lâm sàng thông qua thẻ khách hàng” năm 2015

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ban quản lý các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia DS-KHHGĐ , Tổng cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình – Địa chỉ: Phòng 201, Ngõ 8 Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Cầu Giấy, Hà Nội; –  Điện thoại: 2. […]