Mời Thầu: Thiết kế, sản xuất – In ấn tài liệu

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội – Địa chỉ: Phòng Hành chính (305) tòa nhà 11 tầng, Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội, số 70 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội; –  Điện thoại: 043.7734962. 2. Tên dự án: Kế hoạch […]