Thông báo mời chào hàng cạnh tranh: Gói thầu mua sắm Vật tư – Phụ tùng phục vụ sửa chữa đầu máy 2013 (Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn)

A.      Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án: Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Xí nghiệp Đầu máy Sài gòn –              Địa chỉ: 540/21, Cách mạng tháng 8, P11, Q3, TP. HCM –              Điện thoại/Fax: 08. 39931675/ 08. 39934269 2. Tên dự án: Mua sắm Vật tư – phụ […]