Sửa chữa, cải tạo đường giao thông khu trung tâm hành chính đi trạm y tế Tào Xuyên, Thanh Hóa

Tên bên mời thầu: UBND phường Tào Xuyên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa Địa chỉ: Phường Tào Xuyên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Điện thoại/fax/email: 0373930388. Mã số thuế: Nội dung thông báo mời thầu: Tên gói thầu:Gói thầu số 3 – Thi công xây dựng các hạng mục công trình […]