Mời chào hàng: Nâng cấp, sửa chữa Hồ chứa nước Hố Sâu

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng huyện Bình Sơn – Địa chỉ: tổ dân phố 3, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi; –  Điện thoại: 055.3850349, Fax: 055.3510455. 2. Tên dự án: Nâng cấp, sửa chữa Hồ chứa […]