Mời Thầu: Thi công xây dựng công trình sửa chữa lớn đường song hành đường sắt

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: BQL ĐTXD công trình quận Thủ Đức – Địa chỉ: lầu 1 phòng D14, Số 43 Nguyên Văn Bá, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, TP. HÔ Chí Minh; –  Điện thoại: 2. Tên dự án: Sửa chữa lớn đường song hành đường sắt (đoạn […]