Mời chào hàng: Sửa chữa phương tiện thủy năm 2015

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Khu Quản lý đường thủy nội địa – Địa chỉ: 314 Cô Bắc, phường Cô Giang, quận 1, TP. Hồ Chí Minh; –  Điện thoại: 2. Tên dự án: 4. Chủ đầu tư: Khu Quản lý đường thủy nội địa 5. Tên gói thầu: Sửa chữa […]