Mời Thầu: Cung cấp vật tư và thi công xây dựng

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Công ty cổ phẩn Cấp nước Tân Hòa – Địa chỉ: số 95 Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh; –  Điện thoại: 08-39.557.709 – 39.555.840/máy lẻ 121;  Fax: (08) 39.557.977. 2. Tên dự án: Tăng áp và hoàn thiện mạng lưới cấp […]