Mời Thầu: Thiết bị khoa học công nghệ năm 2015 viện quy hoạch Thủy Lợi

THÔNG BÁO MỜI THẦU Bên mời thầu: Viện Quy hoạch Thủy Lợi Gói thầu: Thiết bị khoa học công nghệ năm 2015 Dự án: Tăng cường trang thiết bị khoa học công nghệ phân tích, khảo sát, đo đạc, tính toán nguồn nước phục vụ nghiên cứu quy hoạch thủy lợi Nguồn vốn: Ngân sách […]