Mời chào hàng: Tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Chi Cục Phát triển nông thôn Hà Nội – Địa chỉ: – Điện thoại/Fax: (04) 62956472. 2. Tên dự án: 4. Chủ đầu tư: Chi Cục Phát triển nông thôn Hà Nội 5. Tên gói thầu: Tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực cán […]