Đấu thầu cung ứng vật tư, thiết bị, xây lắp đường dây 110KV – Thủy điện ĐăkSin 1

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU XÂY LẮP CÔNG TRÌNH VÀ HỆ THỐNG ĐIỆN CAO THẾ Công ty Cổ phần VRG – Đăk Nông mời đấu thầu Cung ứng vật tư, thiết bị, xây lắp Đường dây 110KV đấu nối và xây lắp mở rộng ngăn lộ 110KV tại TBA 110KV ĐăkR’Lấp cho Dự án đầu tư Thủy […]

Mời đấu thầu xây lắp Dự án Cấp điện các TDC Bắc núi lớn – An Giang

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU XÂY LẮP Dự án Cấp điện các TDC Bắc núi lớn, kinh 10 Cai, kinh Ông Cò, kinh Mặc Cần Dện nhỏ và TL 943-Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. – Bên mời thầu:  Công ty Điện lực An Giang – Gói thầu Gói 2 – Thi công […]

Đấu thầu Thi công xây lắp và cung cấp vật tư các lộ ra hạ thế trạm biến thế quận 8

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU THI CÔNG XÂY LẮP CHO CÁC LỘ HẠ THẾ Công ty Điện Lực Chợ Lớn mời đấu thầu Thi công xây lắp và cung cấp vật tư cho công trình Xây dựng mới các lộ ra hạ thế phục vụ chống quá tải 39 khu vực trạm biến thế quận 8 […]