Mời Thầu: Thi công xây dựng hạng mục điện chiếu sáng với chiều dài tuyến cáp ngầm 846m

Tên Bên mời thầu: Trung tâm Phát triển các khu, cụm Công nghiệp & Thương mại, dịch vụ thành phố Tam Kỳ Địa chỉ: Số 05 Lê Lai, phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Điện thoại: (0510)3.822777                                   Fax: Mã số thuế: 4000776960 Nội dung đăng tải thông báo mời […]