Mời đấu thầu mua sắm Trang thiết bị Nhà khách UBND huyện Phú Thiện

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH VĂN PHÒNG HĐND – UBND HUYỆN PHÚ THIỆN MỜI ĐẤU THẦU MUA SẮM THIẾT BỊ NHÀ KHÁCH   A. Thông tin chung chủ đầu tư và dự án mời đấu thầu 1. Tên cơ quan, đơn vị thực hiện dự án: VĂN PHÒNG HĐND – UBND HUYỆN PHÚ […]

Đấu thầu cung cấp, lắp đặt trang thiết bị nội thất – Cục Thuế tỉnh Quảng Nam

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU THIẾT BỊ NỘI THẤT Cục Thuế tỉnh Quảng Nam mời đấu thầu Cung cấp & lắp đặt trang thiết bị nội thất Trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Quảng Nam – Tên bên mời thầu : Cục Thuế tỉnh Quảng Nam + Địa chỉ : số 37 đường Trần […]

Đấu thầu xây lắp toàn bộ công trình, thiết bị nội thất Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Lai Châu

THÔNG BÁO MỜI THẦU XÂY DỰNG VÀ CUNG CẤP THIẾT BỊ NỘI THẤT  Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Lai Châu chuẩn bị thực hiện Gói thầu số 09 xây lắp toàn bộ công trình + thiết bị nội thất   Chủ đầu tư: Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Lai Châu Địa […]

Đấu thầu Mua sắm trang thiết bị nội thất văn phòng cho Chi cục Thuế huyện Bắc Bình

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU THẦU MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ NỘI THẤT VĂN PHÒNG Cục Thuế tỉnh Bình Thuận mời thầu Mua sắm trang thiết bị nội thất văn phòng   – Tên bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Bình Thuận. – Tên gói thầu: Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị nội thất […]

Đấu thầu Cung cấp thiết bị nội thất cho Chi cục thuế huyện Côn Đảo

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU CUNG CẤP LẮP ĐẶT TRANG THIẾT BỊ NỘI THẤT Chi cục Thuế huyện Côn Đảo có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu gói thầu Cung cấp lắp đặt trang thiết bị nội thất cho Nhà công vụ Chi cục thuế huyện Côn Đảo theo hình thức […]