Mời chào hàng: Thi công Phòng Phát thanh truyền hình và cải tạo Phòng Hội trường

Tên bên mời thầu: TRƯỜNG HÀN QUỐC HÀ NỘI Địa chỉ: Đường Lê Đức Thọ kéo dài, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy Điện thoại: 04.7301.5339 Website:http://www.hanoischool.net/index.php?mid=community_notice&page=1&document_srl=12762  (các nhà thầu tham khảo chi tiết gói thầu trên website) Mã số thuế: 0104992197 Nội dung thông báo mời chào hàng: Tên gói thầu: Thi công Phòng Phát […]

Mời Thầu: Thi công Phòng phát thanh truyền hình & cải tạo Phòng Hội trường

A. THÔNG TIN CHUNG:  1.Tên Bên mời thầu:  Trường Hàn Quốc Hà Nội – Địa chỉ: Đường Lê Đức Thọ kéo dài, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội – Điện thoại: 84 4 7301.5339                             Tên dự án: Dự án thi công Phòng phát thanh truyền hình và cải tạo Phòng Hội trường Loại […]