Mời chào hàng: Thi công sửa chữa bờ Tây kênh Bo Bo

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ban Quản lý dự án Nông nghiệp Long An – Địa chỉ: số 8, đường Đỗ Tường Phong, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An; –  Điện thoại: 0723.829232; Fax: 0723.82505; 2. Tên dự án: Sửa chữa bờ Tây kênh Bo Bo (Kênh T1 – Kênh […]