Đấu thầu dự án : Nạo vét kênh tiêu S52 thuộc lưu vực tiêu trạm bơm Vĩnh Trị, huyện Ý Yên , Nam Định

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án: 1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên khai thác công trình thuỷ lợi Ý Yên. – Địa chỉ: Thị trấn Lâm – huyện Ý Yên – tỉnhNamĐịnh – Điện thoại: 03503.823026. fax: 03503.959.623 […]