Mời chào hàng: Thi công xây dựng xóa phòng học tạm bậc Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở xuống cấp

Tên bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tiểu Cần. Địa chỉ: Khóm 4, Thị Trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. Điện thoại: 0743.822020; Fax: 0743.612518; email: bqldadtxdhuyentieucan@gmail.com. Mã số thuế: ………………………………………. Nội dung thông báo mời chào hàng: Tên gói thầu: Gói thầu số 04 […]

Mời Thầu: Thi công xây lắp hạng mục: Thảm đá hai phía thượng lưu và hạ lưu Cầu tàu

  Tên bên mời thầu: BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH AN GIANG Địa chỉ: số 45 Nguyễn Văn Cưng, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại/fax/email: (076) 3 943 570 – 6 250 212;      Fax: (076) 3 943 623. Mã số thuế: không Nội dung thông báo mời thầu: Tên […]

Mời Thầu: Thi công xây dựng hạng mục điện chiếu sáng với chiều dài tuyến cáp ngầm 846m

Tên Bên mời thầu: Trung tâm Phát triển các khu, cụm Công nghiệp & Thương mại, dịch vụ thành phố Tam Kỳ Địa chỉ: Số 05 Lê Lai, phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Điện thoại: (0510)3.822777                                   Fax: Mã số thuế: 4000776960 Nội dung đăng tải thông báo mời […]

Mời Thầu: Thi công xây dựng nhà lớp học 2 tầng 10 phòng Trường Tiểu học Đông Văn

Tên bên mời thầu: UBND xã Đông Văn, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa Địa chỉ: Xã Đông Văn, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Điện thoại/fax/email: 0373693214. Mã số thuế: Nội dung đăng tải thông báo mời thầu: Tên gói thầu: Gói thầu số 03: Trường Tiểu học xã Đông Văn, huyện Đông Sơn, tỉnh […]

Kết quả đấu thầu: Gói thầu số 4: Thi công xây dựng

A. THÔNG TIN CHUNG: Tên bên mời thầu: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông  – Địa chỉ: Đường 23/3, Phường Nghĩa Đức, TX Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. – Điện thoại: 05013 545 205                  Fax: 05013 544 279      B. NỘI DUNG ĐĂNG TẢI KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU: – Tên dự […]

Mời Thầu: Thi công xây dựng, mở rộng trung tâm khai thác khu bay – Cảng Tân Sơn Nhất

THÔNG BÁO MỜI THẦU Bên mời thầu:Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất Gói thầu: Gói thầu số 3: Thi công xây dựng (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ) Dự án: Xây dựng, mở rộng nhà […]

Mời Thầu: Thi công xây dựng CSHT cho 05 trạm BTS tỉnh Quảng Ninh 2015

THÔNG BÁO MỜI THẦU Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Hạ tầng 1 – Tổng công ty viễn thông Mobifone Gói thầu: Thi công xây dựng CSHT cho 05 trạm BTS Đông Triều 4, Mạo Khê 5, Mạo Khê 6, Bến Đụn, Mê Xá tỉnh Quảng Ninh năm 2015 (gói thầu dành cho […]

Mời chào hàng: Thi công xây dựng trạm bơm An Ninh xã Tân Hòa

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH Bên mời thầu: UBND xã Tân Hòa Gói thầu: Gói thầu số 6: Thi công xây dựng (Dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) Dự án: Kiên cố hóa kênh mương tưới trạm bơm An Ninh xã Tân Hòa Nguồn vốn: Ngân sách […]

Mời chào hàng: Thi công xây dựng kiên cố hóa kênh mương tới trạm bơm An Ninh

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH Bên mời thầu: UBND xã Tân Hòa Gói thầu: Gói thầu số 6: Thi công xây dựng (Dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) Dự án: Kiên cố hóa kênh mương tưới trạm bơm An Ninh xã Tân Hòa Nguồn vốn: Ngân sách […]

Mời Thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình

THÔNG BÁO MỜI THẦU Bên mời thầu: Ban quản lý dự án khu vục phía Bắc – Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Gói thầu: Gói thầu số 3: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Dự án: ĐTXDCT Trụ sở PGD Trần […]