Mời chào hàng: Gói thầu số 05: Thi công xây lắp công trình Trường Trung học phổ thông Long Hiệp

– Tên bên mời thầu: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH TRÀ VINH – Địa chỉ: Số 14, đường 19/5, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. – Điện thoại: 0743.866.638 ; Số fax: 0743. 865 059 – Mã Số thuế: 2100 287 448 Nội dung thông báo mời chào hàng: Tên […]

Mời chào hàng: Thi công xây lắp và thiết bị công trình trụ sở Đồn Công an Sông Vàng

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Công an tỉnh Quảng Nam – Địa chỉ: 19 Trần Hưng Đạo, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; –  Điện thoại: (05103) 860492; Fax: (05103) 860492. 2. Tên dự án: Cơ sở  làm việc Đồn CA Sông Vàng thuộc Công an huyện Đông Giang, tỉnh […]

Mời chào hàng: Thi công xây lắp công trình của Trung tâm Khuyến nông Long An

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Trung tâm Khuyến nông Long An – Địa chỉ:  Khu phố Thanh Xuân, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An. – Điện thoại/Fax/E-mail : 0723.826432/0723.831432/ttknlongan@gmail.com 2. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng mô hình sản xuất nông […]

Mời Thầu: Thi công xây lắp công trình, Cải tạo & nâng cấp nhà tạm giạm công an quận Hà Đông

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Công an quận Hà Đông – Địa chỉ: 15 Ngô Thì Nhậm, phường Quang Trung, quận Hà Đông, TP. Hà Nội; –  Điện thoại: (04) 39397233. 2. Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp nhà tạm giam công an quận Hà Đông 4. Chủ đầu tư: Công […]

Mời thầu: Thi công xây lắp và dự phòng xây lắp hệ thống thoát nước xã Đường Lâm

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: UBND xã Đường Lâm – Địa chỉ: UBND xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội; –  Điện thoại: (043) 3833773.  2. Tên dự án: Xây dựng hệ thống thoát nước xã Đường Lâm 4. Chủ đầu tư: UBND xã Đường Lâm 5. Tên gói […]