Mời thầu dự án : Thi công xây lắp toàn bộ công trình và thiết bị PCCC – THPT Chuyên Quảng Bình

 A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án: 1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Trường THPT Chuyên Quảng Bình. – Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. – Điện thoại/Fax: 0523 824879                       Fax: 0523 825247 2. Tên dự án: Trường THPT Chuyên […]