Mời chào hàng: Gói thầu số 08XL Thi công xây lắp hạng mục: Kênh chính

  Tên bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sông Hinh Địa chỉ: 21 Trần Hưng Đạo- Thị trấn Hai Riêng- huyện Sông Hinh- tỉnh Phú Yên Điện thoại/fax/email: 02573858412/ 0573858412/bqlctsonghinh@gmail.com Mã số thuế: 4400455898 Nội dung thông báo mời chào hàng: Tên gói thầu: Gói thầu số 08XL […]

Mời Thầu: Gói thầu số 5 Thi công Nâng cấp mở rộng lộ GTNT xã Phú Hội

  Tên bên mời thầu: ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHÚ HỘI – Địa chỉ: xã Phú Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang – Điện thoại: 0763.512555 ; E-mail: dttiep@angiang.gov.vn – Mã số thuế: 1600706945 Nội dung thông báo mời thầu: Tên gói thầu: gói thầu số 05 thi công xây lắp. “gói thầu dành […]

Thi công xây lắp trường tiểu học Gia Hòa, Gia Viễn, Ninh Bình

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan đơn vị đăng ký thông báo: UBND xã Gia Hòa – Địa chỉ:  Xã Gia Hòa, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình – Điện thoại: 0303868180 2. Tên dự án: Trường tiểu học xã Gia Hòa, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình 3. Loại dự án ( […]

Mời Thầu: Thi công xây dựng Nhà lớp học 2 tầng, 10 phòng trường Tiểu học Liên Hào

THÔNG BÁO MỜI THẦU   Bên mời thầu: Ban QLDA xây dựng nông thôn mới xã Kiến Thiết Gói thầu: Thi công xây dựng (gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) Dự án: Nâng cấp, sửa chữa Trường Tiểu học Liên Hào, xã Kiến Thiết. Hạng mục: Nhà […]

Mời chào hàng: Thi công xây lắp Đường dây trung áp & TBA cấp điện cho Trạm bơm.

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Ban QL các CTĐT&XDCB huyện Sông Hinh – Địa chỉ: 21 Trần Hưng Đạo – T.T Hai Riêng – huyện Sông Hinh – tỉnh Phú Yên – Điện thoại/Fax/E-mail: 057.3858412/057.3858412/bqlctsonghinh@gmail.com 2. Tên dự án: Trạm bơm xã EaLâm 3. Loại dự án […]

Mời chào hàng: Thi công xây lắp kênh chính, kênh N1

A. THÔNG TIN CHUNG: Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Ban QL các CTĐT&XDCB huyện Sông Hinh – Địa chỉ: 21 Trần Hưng Đạo – T.T Hai Riêng – huyện Sông Hinh – tỉnh Phú Yên – Điện thoại/Fax/E-mail: 057.3858412/057.3858412/bqlctsonghinh@gmail.com Tên dự án: Trạm bơm xã EaLâm Loại dự án (điền dấu X […]

Mời chào hàng: Thi công xây lắp Đường dây trung áp và TBA cấp điện cho Trạm bơm

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Ban QL các CTĐT&XDCB huyện Sông Hinh – Địa chỉ: 21 Trần Hưng Đạo – T.T Hai Riêng – huyện Sông Hinh – tỉnh Phú Yên – Điện thoại/Fax/E-mail: 057.3858412/057.3858412/bqlctsonghinh@gmail.com 2. Tên dự án: Trạm bơm xã EaLâm 3. Loại dự án […]

Mời Thầu: Thi công xây lắp kể cả cung cấp vật tư và mua bảo hiểm công trình

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Chi nhánh tổng công ty điện lực thành phố Hồ Chí Minh TNHH_ Công ty lưới điện cao thế TP. Hồ Chí Minh – Địa chỉ:  số 06, đường Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh; –  Điện thoại: (08) 22172375; […]

Mời Thầu: Cung cấp vật tư và thi công xây lắp phát triển mạng lưới cấp nước

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo:  Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn – TNHH một thành viên / Công ty CP cấp nước Trung An – Địa chỉ: số 333 Phạm Văn Đồng, Phường 1, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh; –  Điện thoại: 08.35883481/35883474; Fax: 08.35883475. 2. Tên dự […]

Mời Thầu: Cải tạo, sửa chữa KTX, nhà ăn – Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn – Địa chỉ: phố Lê Văn Hưu, phường Bắc Sơn, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa; –  Điện thoại: (037) 3823396. 2. Tên dự án: Cải tạo, sửa chữa KTX, nhà ăn – Trường Dự bị […]