Mời thầu : Cung cấp và lắp đặt thiết bị chuồng trại – TT Giống Nông nghiệp Vĩnh Long

A.   Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án:  1.     Tên cơ quan: Trung tâm giống nông nghiệp Vĩnh Long – Địa chỉ: Số 107/2 Phạm Hùng, Phường 9, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long – Điện thoại: 0703.832625; Fax: 0703.825793; E-mail: ttgnnvl@yahoo.com.vn 2.      Tên dự án: Trại giống vật nuôi nông nghiệp […]