Mời Thầu: Cung cấp Thiết bị và vật liệu điện cho XNKT

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo:  Xí nghiệp Khai thác dầu Khí (XNKT) Liên doanh Việt-Nga “VIETSOVPETRO” – Địa chỉ: số 15 Lê Quang Định, phường Thống Nhất, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; –  Điện thoại: (064) 3839871/3838662 (số lẻ 5656-Ms. Oanh); Fax. (064) 3597525. 2. Tên […]