Mời Thầu: Thiết bị đo điện áp đánh thủng dầu cách điện 0 – 60kV

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH đại diện bởi Công ty Thí nghiệm Điện lực TPHCM – Địa chỉ: B84A Bạch Đằng, P.2, Q.Tân Bình, TP. HCM; –  Điện thoại: 2. Tên dự án:  Trang bị TSCĐ năm 2015 tại Công ty […]