Đấu thầu mua sắm giá bằng kim loại để hàng

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ THIẾT BỊ KIM KHÍ Mời báo giá cạnh tranh mua sắm giá bằng kim loại để hàng   Cục Cảnh sát biển Việt Nam có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh theo Luật đấu thầu đối với gói thầu “Mua sắm trang thiết bị”, bao gồm: 32 bộ […]