Mời thầu Mua sắm máy Scanner cho các Chi Cục thuế tỉnh Đồng Tháp

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG MUA MÁY SCANNER CHO CHI CỤC THUẾ TỈNH ĐỒNG THÁP Cục thuế tỉnh Đồng Tháp mời thầu Mua sắm máy Scanner cho các Chi Cục thuế thuộc Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp   – Tên Bên mời thầu: Cục thuế tỉnh Đồng Tháp. – Tên gói thầu: Mua sắm máy […]

Cục Thuế tỉnh Bắc Giang mời đấu thầu mua sắm máy photocopy

THÔNG BÁO MỜI THẦU MUA MÁY PHOTOCOPY CHO CHI CỤC THUẾ TỈNH BẮC GIANG Cục Thuế tỉnh Bắc Giang mời thầu mua sắm máy photocopy  – Bên mời thầu : Cục Thuế tỉnh Bắc Giang. – Tên gói thầu : mua sắm máy photocopy – Tên dự án : mua sắm máy photocopy cho Cục […]

Mời đấu thầu Mua sắm máy Photocopy cho Kho bạc Nhà nước Vĩnh Phúc

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU MUA MÁY PHOTOCOPY Kho bạc Nhà nước Vĩnh Phúc mời thầu Mua sắm máy Photocopy phục vụ dự án lưu trữ và phục vụ công tác chuyên môn    – Tên đơn vị mời thầu: Kho bạc Nhà nước Vĩnh Phúc Địa chỉ: số 04 đường Kim Ngọc, thành phố […]

Đấu thầu Mua sắm thiết bị phục vụ kiểm tra giám sát năm 2012 – Cục Hải quan tỉnh An Giang

 THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG MUA THIẾT BỊ KIỂM TRA GIÁM SÁT Cục Hải quan tỉnh An Giang mời thầu Mua sắm thiết bị phục vụ kiểm tra giám sát năm 2012   Cục Hải quan tỉnh An Giang có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh theo Luật đấu thầu. Gói thầu: “Mua […]

Đấu thầu Mua sắm thiết bị dạy học cho trường mầm non và tiểu học Tỉnh Lào Cai

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI THẦU THIẾT BỊ GIÁO DỤC DẠY HỌC    A. Thông tin chung 1. Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai. 2. Địa chỉ: Trụ sở khối 4, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Điện thoại: 0203 840151; Pax 0203 842 425 3. Tên dự: […]

Mua sắm thiết bị dạy học cho các trường học tại huyện, thành phố tỉnh Lào Cai

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU MUA SẮM THIẾT BỊ GIÁO DỤC CHO TRƯỜNG HỌC   A. Thông tin chung chủ đầu tư và dự án mời đấu thầu 1. Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai. 2. Địa chỉ: Trụ sở khối 4, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Điện […]

Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai mời chào hàng cạnh tranh Mua sắm thiết bị dạy học

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI THẦU THIẾT BỊ GIÁO DỤC  A. Thông tin chung chủ đầu tư và dự án mời đấu thầu 1. Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai. 2. Địa chỉ: Trụ sở khối 4, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Điện thoại: 0203 840151; PAX: […]

Đấu thầu mua sắm thiết bị dạy học cho các trường học – Sở GD – ĐT Lào Cai

THÔNG BÁO MỜI THẦU – MỜI ĐẤU THẦU 13 GÓI THẦU CUNG CẤP THIẾT BỊ GIÁO DỤC CHO TRƯỜNG HỌC TỈNH LÀO CAI    A. Thông tin chung 1. Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai. 2. Địa chỉ: Trụ sở khối 4, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Điện […]