Mời Thầu: Gói thầu số 01 – Khảo sát địa chất và thiết kế kỹ thuật thi công

Tên bên mời thầu: TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM QUẢNG NINH Địa chỉ: Số 44, phường Trần hưng Đạo, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; Điện thoại: 033 823526;           email: ttgtvlqn@gmail.com; Mã số thuế: 5700 241 659. Nội dung thông báo mời thầu: Tên gói thầu: Gói thầu số 01 – Khảo sát địa […]