Mời chào hàng: Thiết kế 9 website cho các doanh nghiệp miền Bắc

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trung tâm Phát triển Thuơng mại điện tử – Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin – Địa chỉ:  25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam; –  Điện thoại/Fax: 04.6689.36.36. 2. Tên dự án: “Nâng cao năng […]