Công ty TNHH MTV cao su Chư Prông thông báo hủy đấu thầu

THÔNG BÁO HỦY ĐẤU THẦU (Gói thầu: 02 Cung cấp 03 xe chở mủ cao su chuyên dùng Công trình: Đầu tư thiết bị năm 2014)  A. Thông tin chung:  1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Công ty TNHH MTV cao su Chư Prông – Địa chỉ: xã Ia Drăng – huyện Chư Prông – tỉnh Gia Lai – Điện thoại: 059 3790023          Fax: 059 3790024 – E-mail: ctycschuprong@yahoo.com.vn […]