Mời Thầu: Mua sắm máy chủ và trang bị nghiệp vụ Ngành thông tin KHQS

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trung tâm Thông tin KHQS/BQP – Địa chỉ: số 1B, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội; –  Điện thoại: (069)696153; Fax: (04) 3835771. 2. Tên dự án: Mua sắm trang bị kỹ thuật Ngành thông tin khoa học quân sự năm 2015 4. Chủ đầu tư: Trung […]