Mời Thầu: San nền, cổng tường rào Nhà làm việc cơ quan huyện Thuận Thành

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: UBND huyện Thuận Thành – Địa chỉ: thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh; – Điện thoại/Fax: (0241) 3873009. 2. Tên dự án: Nhà làm việc cơ quan huyện Thuận Thành 4. Chủ đầu tư: UBND huyện Thuận Thành 5. Tên gói thầu: San nền, […]