Mời Thầu: Trang bị phần cũng, tính năng phần mềm hệ thống voice broadcast

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo:  Trung tâm Dịch vụ đa phương tiện và Giá trị gia tăng MobiFone – Địa chỉ: tầng 7, tòa nhà MobiFone, số 5, ngõ 82, đường Duy Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội; –  Điện thoại: 2. Tên dự án: Trang bị hệ thống Volce […]