Mời Thầu: Tư vấn lập bản đồ về tình trạng dễ bị tổn thương của cơ sở hạ tầng nông thôn với biến đổi khí hậu

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Dự án tăng cường khả năng chống chịu với khí hậu cho cơ sở hạ tầng các tỉnh miền núi phía Bắc – Địa chỉ: Phòng 705, tầng 7 tòa nhà liên cơ số 2, số 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội; – […]