Mời Thầu: Mua sắm và lắp đặt thiết bị công trình Tỉnh ủy Tuyên Quang

A. Thông tin chung: 1. Tên Cơ quan/đơn vị thông báo: Văn phòng Tỉnh ủy Tuyên Quang – Địa chỉ: đường 17/8, phường Phan Thiết, Tp. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. – Điện thoại: 0273 82 23 13 – Fax: 0273 82 25 62 2. Tên dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm […]

Mời Thầu: Thi công xây dựng Nhà làm việc 03 tầng, khuôn viên Tỉnh ủy Tuyên Quang

A. Thông tin chung: 1. Tên Cơ quan/đơn vị thông báo: Văn phòng Tỉnh ủy Tuyên Quang – Địa chỉ: đường 17/8, phường Phan Thiết, Tp. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. – Điện thoại: 0273 82 23 13 – Fax: 0273 82 25 62 2. Tên dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm […]

Mời Thầu: Thi công xây dựng Nhà Hội trường Tỉnh ủy Tuyên Quang

A. Thông tin chung: 1. Tên Cơ quan/đơn vị thông báo: Văn phòng Tỉnh ủy Tuyên Quang – Địa chỉ: đường 17/8, phường Phan Thiết, Tp. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. – Điện thoại: 0273 82 23 13 – Fax: 0273 82 25 62 2. Tên dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm […]