Mời thầu: Toàn bộ chi phí xây dựng và thiết bị xây dựng bổ sung phòng làm việc

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo:  Ban quản lý dự án quận Nam Từ Liêm – Địa chỉ:  Số 2 đường Liên Cơ, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội; –  Điện thoại: 2. Tên dự án: Xây dựng bổ sung phòng làm việc, phòng hành chính […]