Mời Thầu: Toàn bộ phần xây lắp và thiết bị của công trình Phòng giáo dục thể chất và phòng học bộ môn Trường tiểu học

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Anh – Địa chỉ: C12 KDC Kênh Bàu, phường Xuân An, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận; –  Điện thoại: 062.6262888; Fax: 062.6262888. 2. Tên dự án: Phòng giáo dục thể chất và phòng học bộ môn Trường tiểu học Tân Thuận […]

Mời Thầu: Xây lắp, Cải tạo, nâng cấp trụ sở UBND xã Tân Hưng

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo:  Ủy ban nhân dân xã Tân Hưng – Địa chỉ:  Ủy ban nhân dân xã Tân Hưng – Xã Tân Hưng – Huyện Sóc Sơn – Hà Nội; –  Điện thoại: 2. Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp trụ sở UBND xã Tân Hưng […]