Mời chào hàng: Cung cấp Modem ADSL 1 cổng cho Tổng công ty Viễn thông Viettel

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Tổng công ty Viễn thông Viettel – Địa chỉ:  số 1, Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội; –  Điện thoại:  04.62663211. 2. Tên dự án: 4. Chủ đầu tư:  Tổng công ty Viễn thông Viettel 5. Tên gói thầu: Cung cấp Modem ADSL […]