Mời chào hàng: Thi công chống mối công trình

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ban Quản lý dự án xây dựng trụ sở làm việc Tổng cục Thuế – Địa chỉ: số 123 Lò Đúc, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội (phòng 203); –  Điện thoại: 04.39728618 ; Fax: 04.3972.8618. 2. Tên dự án:  […]

Mời Thầu: Triển khai hạ tầng kỹ thuật hệ thống an toàn bảo mật thông tin Tổng cục Thuế

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Cục Công nghệ thông tin – Địa chỉ: tầng 9, toà nhà số 18 Tam Trình, Hai Bà Trung, Hà Nội; –  Điện thoại: 043.768 9679 ; Fax: 043.7689744. 2. Tên dự án:  Triển khai hạ tầng kỹ thuật hệ thống an toàn bảo mật […]

Mời Thầu: Dịch vụ mở rộng Trung tâm dữ liệu thuộc kế hoạch mua sắm CNTT năm 2015

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo:  Tổng cục Thuế – Địa chỉ:  Tầng 9 tòa nhà Số 18 Tam Trinh, Hà Nội; –  Điện thoại: 043.7689679 Fax: 043.7689744. 2. Tên dự án: Thuộc kế hoạch mua sắm CNTT năm 2015 4. Chủ đầu tư:  Tổng cục Thuế 5. Tên gói […]

Mời Thầu: Nâng cấp & triển khai hạ tầng kỹ thuật cho hệ thống ảo hóa tập trung tại Tổng cục Thuế

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Cục Công nghệ thông tin – Địa chỉ:  tầng 9, toà nhà số 18 Tam Trình, Hai Bà Trưng, Hà Nội; –  Điện thoại:  043.768 9679 ; Fax: 043.7689744. 2. Tên dự án:  Nâng cấp và triển khai hạ ống kỹ thuật cho […]