Mời Thầu: Đại tu sửa chữa MBA 63MVA trạm 110kV Giám

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Công ty Lưới điện cao thế TP. Hà Nội – Địa chỉ: tổ 50 phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội; –  Điện thoại: 04.32242522; Fax: 04.32242523. 2. Tên dự án: Đại tu, sữa chữa MBA 63MVA- 115/23/6,3kV trạm 110kV Giám 4. Chủ đầu […]