Mời thầu: Tư vấn, thiết kế, cải tạo, bảo trì Trạm biến áp 110kV Hỏa Xa

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ban quản lý dự án lưới điện TP. HCM – Địa chỉ: số 35  Tôn Đức Thắng, p. Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh (Lầu 7-Phòng 706); –  Điện thoại: 08.22168240; Fax: 08.22205399. 2. Tên dự án: Cải tạo Trạm biến áp 110kV Hỏa […]