Mời Chào hàng: Trạm cân điện tử 100 tấn tĩnh trọn bộ

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Chi nhánh Tổng công ty Đông Bắc – Công ty Đầu tư Xây dựng và Thương mại – Địa chỉ: khu 7B, Cẩm Phú, Cẩm Phả, Quảng Ninh; –  Điện thoại: 2. Tên dự án: Trạm cân ô tô điện tử 100 tấn tĩnh trọn […]