Mời Thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế cho các cơ sở y tế tuyến xã

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Viện Trang thiết bị và công trình Y tế – Địa chỉ: số 40 phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP. Hà Nội; –  Điện thoại: 2. Tên dự án: Mua sắm trang thiết bị y tế cho các cơ sở y tế tuyến xã […]