Mời chào hàng: Trang bị dụng cụ luyện tập thể dục thể thao

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH Bên mời thầu: Câu lạc bộ Văn hóa – TDTT Nguyễn Du Gói thầu: Trang bị dụng cụ luyện tập thể dục thể thao cho Câu lạc bộ Văn hóa thể dục thể thao Nguyễn Du để lắp đặt tại các trường THCS trên địa bàn Quận 1 […]